• 000090_BIS_2280.jpg
 • 000100_BIS_2400_33cr.jpg
 • 000200_BIS_2379_33cr.jpg
 • 000300_BIS_2379_33_c2r.jpg
 • 000400_GRU_5698cr.jpg
 • 000500_GRU_5694cr.jpg
 • 000560_GRU_7560_cr.jpg
 • 000570_GRU_7605_cr.jpg
 • 000580_GRU_7596_cr.jpg
 • 000600_GRU_5676cr.jpg
 • 000700_GRU_5675cr.jpg
 • 000800_GRU_5664cr.jpg
 • 000900_GRU_5668cr.jpg
 • 001000-GRU_5685cr.jpg
 • 001100_GRU_5677cr.jpg
 • 001200_BIS_2298_33cr.jpg
 • 001300_BIS_2315_33cr.jpg
 • 001360_GRU_7599_cr.jpg
 • 001370_GRU_7600_cr.jpg
 • 001400_Image00001.jpg
 • 001500_Image00002.jpg
 • 001600_Image00005.jpg
 • 001700_Image00006.jpg
 • 001800_Image00007.jpg
 • 001900_Image00009.jpg
 • 002000_Image00010.jpg
 • 002100_Image00011.jpg
 • 002200_Image00012.jpg
 • 002300_Image00013.jpg
 • 002400_Image00016.jpg

 

 

Putnik ima pravo da koristi prevoz u gradskom, prigradskom i međugradskom saobraćaju, ako poseduje odgovarajuću voznu kartu.

Putnik koji se u autobusu zatekne bez odgovarajuće vozne karte za relaciju na kojoj se vozi, obavezan je da plati redovnu kartu na toj liniji i doplatnu kartu (kaznu) prema važećoj tarifi.

Za vožnju u autobusima AD „Jugoprevoz Kruševac“ putnik može da koristi kartu za jednu vožnju, povratnu kartu i mesečnu kartu.

Karta za jednu vožnju i povratna karta kupuju se na šalterima AD „Jugoprevoz Kruševac“ ili u autobusu, dok se mesečne karte kupuju na šalterima AS Kruševac i ostalim prodajnim mestima.

Pretplatna mesečna markica postoji za zaposlene, đake, lica starija od 65 godina i penzionere.

Da bi se mogla koristiti mesečna markica neophodno je da se poseduje kartica za mesečne markice, zavisno od kategorije kojoj putnik pripada.

 

Vrste voznih karata i načini dobijanja:

Za izradu kartice za zaposlene i lica starija od 65 godina neophodna je:

 • jedna fotografija i lična karta.

Za izradu penzionerske kartice za mesečnu markicu neophodna je:

 • jedna fotografija, lična karta i zadnji penzioni ček.

Za izradu đačke kartice za mesečnu markicu neophodna je:

 • jedna fotografija i zdravstvena knjižica.

 

Pretplatne markice važe za tekući mesec.

 

  

Popusti:

 • Đački
 • Studentski
 • Penzionerski
 • Porodični
 • Povratna karta