• 000090_BIS_2280.jpg
 • 000100_BIS_2400_33cr.jpg
 • 000200_BIS_2379_33cr.jpg
 • 000300_BIS_2379_33_c2r.jpg
 • 000400_GRU_5698cr.jpg
 • 000500_GRU_5694cr.jpg
 • 000600_GRU_5676cr.jpg
 • 000700_GRU_5675cr.jpg
 • 000800_GRU_5664cr.jpg
 • 000900_GRU_5668cr.jpg
 • 001000-GRU_5685cr.jpg
 • 001100_GRU_5677cr.jpg
 • 001200_BIS_2298_33cr.jpg
 • 001300_BIS_2315_33cr.jpg
 • 001400_Image00001.jpg
 • 001500_Image00002.jpg
 • 001600_Image00005.jpg
 • 001700_Image00006.jpg
 • 001800_Image00007.jpg
 • 001900_Image00009.jpg
 • 002000_Image00010.jpg
 • 002100_Image00011.jpg
 • 002200_Image00012.jpg
 • 002300_Image00013.jpg
 • 002400_Image00016.jpg
 • 002500_Image00017.jpg
 • 002600_Image00018.jpg

"JUGOPREVOZ KRUŠEVAC" AD OD UTORKA 01.02.2022. godine POČINjE SA PRIMENOM ZONSKIH MESEČNIH KARATA

 

šema zone i granična stajališta:

 

Nazivi graničnih autobuskih stajališta ( područje I zone ) po pravcima:

• pravac Ćićevac
- autobusko stajalište Makrešane S3 ( naselje Makrešane )
- autobusko stajalište Makrešane 3 ( regionalni put )
- autobusko stajalište Dedina 5 (naselje Dedina )

• pravac Ribarska banja
- autobusko stajalište Kapidžija 4
- autobusko stajalište Parunovac 4 ( naselje Parunovac )

• pravac Jastrebac
- autobusko stajalište Vel.Golovode PR ( prema Jastrebcu )
- autobusko stajalište Vel.Golovode ( prema Kobilju )

• pravac Brus
- autobusko stajalište Mudrakovac B.P.

• pravac Cerova
- autobusko stajalište Pakašnica 6

• pravac Aleksandrovac
- autobusko stajalište B.Brdo 2

• pravac Trstenik
- autobusko stajalište Čitluk dom ( naselje Čitluk )
- autobusko stajalište Čitluk R ( regionalni put )

• pravac Parcane
- autobusko stajalište Jasika VK

• pravac Bela voda
- autobusko stajalište Jasika 2

• pravac Bošnjane
- autobusko stajalište Jasika 3G

 

"Jugoprevoz Kruševac" AD

POČEV OD 31.12.2021. godine DO 23.01.2022. godine ZBOG ĐAČKOG RASPUSTA NE RADE SLEDEĆI ĐAČKI POLASCI: 

 

Kruševac – Brajkovac – Konjuh u 0630 i 1310

Konjuh – Kruševac u 0710 i 1340

 

Kruševac – Doljane – Žabare u 1210

Žabare – Kruševac u 1235

 

Kruševac – M. Šiljegovac u 0615 i 1215 

M. Šiljegovac – Kruševac u 0650 i 1240

 

Kruševac – Kamenare u 1030

Kamenare – Kruševac u 1115

 

Kruševac – Đunis – Sušica u 1330

Sušica – Kruševac u 1430

 

Kruševac – Buci u 0610

Buci – Kruševac u 0645

 

Spomenik – Šumice u 1230

Šumice – Spomenik u 1245

 

Spomenik – Dedina u 1310

Dedina – Spomenik u 1325

 
 

Makršane – Kruševac u 0700

 

Kruševac – Izbenica u 1045

Izbenica – Kruševac u 1200

 

Spomenik – „Naselje V. Jurić“ u 1230

„Naselje V. Jurić“ – Spomenik u 1245

 

Kruševac – Sezemča u 1315

Sezemča – Kruševac u 1400

 

Kruševac – Mačkovac u 0620 i 1145

Mačkovac – Kruševac u 0650 i 1215

 

Kruševac – Đunis – Sušica – Belasica – V. Šiljigovac u 0615

   

V. Šiljigovac – Srndalje u 1215 i 1315

Srndalje – V. Šiljigovac u 1250

 
 

Srndalje – Zebica – Sušica – V. Šiljigovac – Kruševac u 1400

 

Kruševac – V. Šiljigovac – Ribarska Banja u 0520

Ribarska Banja – V. Šiljigovac – Kruševac u 0615

 

Spomenik – Bagdala u 1245 i 1715

Bagdala – Spomenik u 0705; 1305; 1730

 

Spomenik – Ravnjak u 1245

Ravnjak – Spomenik u 1300

 

Kruševac – Bela Voda u 1310

Bela Voda – Kruševac u 1340

 

Kruševac – Jablanica – Sebečevac u 1250

Sebečevac – Kruševac u 1410

 

Kruševac – Konjuh u 1415

Lazarevac – Kruševac u 0550

 

Kruševac – Ćićevac u 1510

Aleksandrovac – Kruševac u 1300

 
 

Ćičevac – Kruševac (bis) u 0630

 
     

IZMENE: 

Kruševac – Globare u 0605 i 1230, ne svraća u Šašilovac

Kruševac – Parcane u 2000, ne svraća u Globare

Parcane – Kruševac u 0555 i 1140, ne svraća u Globare

Kruševac – Kamenare u 0645 i 1200, ne ide u Konjuh

Kruševac – Ljubava – Komorane u 0620, ne ide u Lazarevac i Komorane

Kruševac – Lazarevac u  1055, ne svraća u Komorane

Kruševac – Buci u  1315 i 1845, svraćaju u Trmčare

Kruševac – Globoder u 0615 i 1130, svraćaju u Mačkovac

Kruševac – Pasjak – Bovan u 1155, ide do Pasjaka

 

"Jugoprevoz Kruševac" AD

 

''JUGOPREVOZ KRUŠEVAC'' A.D. KRUŠEVAC

raspisuje

OGLAS

za osposobljavanje kandidata za profesionalne vozače za prevoz putnika i zasnivanje radnog odnosa za radno mesto VOZAČA AUTOBUSA

Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

 • Posedovanje ''C'' kategorije najmanje dve godine;

 • Zdravstvena sposobnost za vozača autobusa;

 • Neosuđivanost za dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja;

 • Da kandidatu nije izrečena mera zabrane upravljanja motornim vozilom, koja je na snazi u vreme podnošenja zahteva ili nije stupila na snagu do podnošenja zahteva.

''Jugoprevoz Kruševac'' a.d. Kruševac će snositi troškove obuke i polaganja ispita za sticanje ''D'' kategorije, kao i za sticanje sertifikata o stručnoj kompetentnosti (CPC) za profesionalnog vozača za prevoz putnika. Nakon završene obuke i polaganja ispita, ''Jugoprevoz Kruševac'' a.d. Kruševac sa kandidatom zaključuje ugovor o radu.

Zainteresovani se prijavljuju na adresu ''Jugoprevoz Kruševac'' a.d. Kruševac, ul. Jug Bogdanova br. 45, 37000 Kruševac ili na e-mail: adjugoprevozks@gmail.com, a uz prijavu se prilaže kratka poslovna biografija (CV), kopija lične karte i kopija vozačke dozvole.

 

„JUGOPREVOZ KRUŠEVAC“ A.D.
 
KRUŠEVAC
Raspisuje
 
OGLAS
 
Za prijem u radni odnos na radna mesta
 
VOZAČ AUTOBUSA, AUTOMEHANIČAR I AUTOELEKTRIČAR
(više izvršilaca)
 
Uslovi za prijem u radni odnos su: 
 
Za vozača autobusa: 
- važeća vozačka dozvola za „D“ kategoriju, 
- sa ili bez radnog iskustva. 
 
Za automehaničara: 
-IV/III stepen obrazovanja, mehaničarska struka, 
-sa ili bez radnog iskustva. 
 
Za autoelektričara: 
-IV/III stepen obrazovanja, autoelektričarska struka, 
-sa ili bez radnog iskustva. 
 
U prijavi je, uz dokaze o ispunjenosti napred navedenih uslova, potrebno navesti i sledeće podatke: ime i prezime kandidata, datum rođenja, datum sticanja „ D“ kategorije (za vozače), kao i dosadašnje radno iskustvo na poslovima za koje kandidat podnosi prijavu. 
 
Prijave se podnose na sledeću adresu: 
„Jugoprevoz Kruševac“ a.d.Kruševac, ul. Jug Bogdanova br.45 
ili putem e-mail adrese: adjugoprevozks@gmail.com