• Image00001.jpg
 • Image00002.jpg
 • Image00005.jpg
 • Image00006.jpg
 • Image00007.jpg
 • Image00009.jpg
 • Image00010.jpg
 • Image00011.jpg
 • Image00012.jpg
 • Image00013.jpg
 • Image00016.jpg
 • Image00017.jpg
 • Image00018.jpg

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala, ''Jugoprevoz Kruševac'' A.D. Kruševac
ul. Jug Bogdanova br. 45, matični broj 07292660, šifra delatnosti 49.31 objavljuje sledeće

 

O B A V E Š T E N J E
O ISPLATI MEĐUDIVIDENDE U 2017. godini

 

Nadzorni odbor ''Jugoprevoz Kruševac'' A.D. Kruševac (u daljem tekstu: Društvo), na
sednici održanoj dana 30.11.2016. godine usvojio je Odluku o isplati međudividende,
kojom je utvrdio isplatu međudividende u ukupnom iznosu od 8.957.411,76 dinara.

Bruto međudividenda po jednoj akciji iznosi 117,64 dinara.

Pravo na međudividendu imaju vlasnici akcija čije su akcije registrovane u Centralnom
registru hartija od vrednosti na dan 30.11.2017. godine.

Ukupan broj akcija je 76.138 komada.

Isplata dividende vrši se u iznosu umanjenom za obračunat porez po odbitku koji se
uplaćuje na propisan račun javnih prihoda.

Gotovinska isplata međudividende akcionarima, za koje u Društvu ne postoje validni
podaci o tekućem računu, vrši se radnim danom počev od 25.12.2017. godine u vremenu
od 09 do 13 časova na blagajni društva u Kruševcu, ul Jug Bogdanova br. 45.

Ovo obaveštenje dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti, Beogradskoj berzi i
objavljuje se na internet stranici www.jugoprevozks.rs

 

''Jugoprevoz Kruševac'' A.D.
Generalni direktor
dipl.ing.saobr. Života Cvetković

 

 

OD PONEDELjKA 20.11.2017. GODINE RADNIM DANOM POLAZAK 

BUCI - KRUŠEVAC U 1415 h, 

POMERA SE I IDE U 1400 h.

"Jugoprevoz Kruševac" AD

 

POČEV OD 11.11.2017. GODINE SVAKE SUBOTE I NEDELjE, U NOVEMBRU I DECEMBRU, ZBOG IZVOĐENjA RADOVA NA OPŠTINSKOM PUTU PAKAŠNICA - GARI - CEROVA, AUTOBUSKI SAOBRAĆAJ ZA CEROVU ĆE SE ODVIJATI SA PRESEDANjEM NA MESTU IZVOĐENjA RADOVA. 

"Jugoprevoz Kruševac" AD

 

 

OD 16.10.2017. godine RADNIM DANOM UVODI SE NOVI POLAZAK :

- MALO GOLOVODE – SPOMENIK U 0735h, A POLAZAK

- MALO GOLOVODE – SPOMENIK U 0750h POMERA SE I IDE U 800h

”Jugoprevoz Kruševac”AD

 

POČEV OD 30.09.2017. godine (SUBOTA) "JUGOPREVOZ KRUŠEVAC" AD UVODI STUDENTSKE POVRATNE KARTE ZA BEOGRAD, NOVI SAD, NIŠ I KRAGUJEVAC. 

 • KRUŠEVAC - BEOGRAD - KRUŠEVAC ........ 1400 din. 
 • KRUŠEVAC - NOVI SAD - KRUŠEVAC ....... 1950 din. 
 • KRUŠEVAC - NIŠ - KRUŠEVAC ................... 700 din. 
 • KRUŠEVAC - KRAGUJEVAC- KRUŠEVAC ..... 700 din. 

  

NA POSTOJEĆE CENE STUDENTSKIH POVRATNIH KARATA DODATNIH 20% POPUSTA SE OSTVARUJE UZ POTVRDU GRADSKE UPRAVE GRADA KRUŠEVCA - ODELJENJE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI ( BIVŠA ZGRADA “JASTREBCA”).

PRIMER: CENA POVRATNE STUDENTSKE KARTE ZA BEOGRAD JE 1120 DINARA

  

 • ALEKSANDROVAC - BEOGRAD - ALEKSANDROVAC .... 1550 din. 
 • ALEKSANDROVAC - NOVI SAD - ALEKSANDROVAC .... 2250 din. 
 • BRUS - BEOGRAD - BRUS .......................................... 1750 din. 
 • BRUS - NOVI SAD - BRUS .......................................... 2350 din. 
 • VARVARIN - KRAGUJEVAC - VARVARIN .....................   500 din. 
 • ĆIĆEVAC - BEOGRAD - ĆIĆEVAC ................................ 1350 din. 
 • ĆIĆEVAC - NOVI SAD - ĆIĆEVAC ................................ 1900 din. 
 • ĆIĆEVAC - NIŠ - ĆIĆEVAC ...........................................  680 din. 

"Jugoprevoz Kruševac" AD

 

OD PONEDELjKA 02.10.2017. godine RADNIM DANOM IZMENA U REDU VOŽNjE I TO: 

LAZARICA - MALO GOLOVODE U 730h, POMERA SE I IDE U 725

SPOMENIK - MALO GOLOVODE U 1145h, POMERA SE I IDE U 1140h

"Jugoprevoz Kruševac" AD